Investeringsfondsloven § 19

  1. § 19
    Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.