Investeringsfondsloven § 15

  1. § 15
    Renter, der tilskrives en konto for investeringsfond, kan hæves i overensstemmelse med de af vedkommende pengeinstitut fastsatte regler herom.