Investeringsfondsloven § 1

  1. § 1
    Henlæggelse til investeringsfond i overensstemmelse med de i denne lov givne regler kan fradrages i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, for hvilket henlæggelse foretages (»henlæggelsesåret«).