Integrationsloven § 4 a

  1. § 4 a
    Kommunalbestyrelsen kan behandle sager om hjælp til enkeltpersoner efter denne lov.