Integrationsloven § 42

 1. § 42
  Kommunalbestyrelsen kan oprette et integrationsråd.
 2. Stk. 2.
  Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer eller introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Udtalelserne offentliggøres.
 3. Stk. 3.
  Integrationsrådet består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet. Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.
 5. Stk. 5.
  Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet.
 6. Stk. 6.
  Kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsorden for integrationsrådet på baggrund af en af udlændinge- og integrationsministeren udarbejdet standardforretningsorden.