Integrationsloven § 41 b

  1. § 41 b
    Udlændinge- og integrationsministeren etablerer en medborgerskabsprøve.
  2. Stk. 2.
    Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om etablering og afholdelse af medborgerskabsprøven, herunder regler om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven, om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven og om prøvens gennemførelse.