Integrationsloven § 34

  1. § 34
    Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse, de første 5 år efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. § 4.