Integrationsloven § 27 b

  1. § 27 b
    Kommunalbestyrelsen skal, umiddelbart efter at en udlænding, som uden rimelig grund er ophørt med en uddannelse, som den pågældende har været forpligtet til at påbegynde, jf. § 16 a, stk. 3, ansøger om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse,
    1. 1) bistå udlændingen med at finde beskæftigelse,
    2. 2) pålægge udlændingen at søge særligt angivne job på Beskæftigelsesministeriets database Jobnet eller
    3. 3) foretage opfølgning på udlændingens kontrakt, jf. § 20, og ud fra en vurdering af udlændingens situation og behov give udlændingen tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. § 16, stk. 3.