Integrationsloven § 26

  1. § 26
    En udlænding, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter kapitel 4.
  2. Stk. 2.
    En jobparat udlænding skal udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 26 a.
  3. Stk. 3.
    Undtages en jobparat udlænding, jf. § 26 a, stk. 4, fra kravet om registrering af sin jobsøgning i joblog på »Min Side« på Jobnet, jf. § 26 a, stk. 1, eller undtages en udlænding fra kravet om, at cv-oplysninger skal være registreret på Jobnet og gjort tilgængelige for arbejdsgivere hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen som jobsøgende, jf. § 26 b, stk. 4, skal jobcenteret og udlændingen aftale, hvordan den pågældende i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.