Integrationsloven § 23 f

 1. § 23 f
  Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til nærmere bestemte udgifter, der er dokumenterede og rimelige, og som skyldes udlændingens deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunalbestyrelsen kan herunder dække udgifter til
  1. 1) deltagelse i særlige forløb,
  2. 2) værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning,
  3. 3) helt særligt undervisningsmateriale og
  4. 4) egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler som led i aktivering efter § 23 a, stk. 1, nr. 2, af en varighed på ikke over 26 uger.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan til udlændinge, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, yde hjælp til dokumenterede og rimelige transportudgifter, som skyldes udlændingens deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der modtager tilbud om offentlig ansættelse med løntilskud.