Integrationsloven § 20 c

  1. § 20 c
    Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om, hvordan jobcenteret skal foretage vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud udlændingen skal følge.