Integrationsloven § 20 b

  1. § 20 b
    Kommunalbestyrelsen har pligt til som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet at vejlede udlændingen om mulighederne for repatriering efter repatrieringsloven. Vejledningen om repatriering skal gives i forbindelse med den løbende opfølgning på kontrakten efter § 20, stk. 1.