Integrationsloven § 16 b

  1. § 16 b
    Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilrettelæggelse af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet oplyse udlændingen om muligheden for at få foretaget en formel vurdering af udlændingens uddannelseskvalifikationer efter reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. i de tilfælde, hvor uddannelsen ikke tidligere er blevet vurderet.