Integrationsloven § 15

  1. § 15
    Udnytter kommunalbestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang sine muligheder for at anvise midlertidige opholdssteder og boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til kommunen, kan Udlændingestyrelsen med henblik på at anvise midlertidige opholdssteder og boliger til de pågældende på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen.