Inspire-loven § 9

  1. § 9
    Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvilke geodatasæt der kan anvendes af den offentlige forvaltning som fælles grundlag for digital forvaltning. Bestemmelser herom fastsættes efter forhandling med den minister, under hvis område geodatasættet hører.