Inspire-loven § 11

  1. § 11
    Energi-, forsynings- og klimaministeren kan henlægge sine beføjelser i medfør af denne lov til en styrelse under energi-, forsynings- og klimaministeren.