Inkassoloven § 8

 1. § 8
  Autorisationsindehaveren skal sørge for, at personale, der retter personlig henvendelse til skyldnere, er godkendt hertil, inden den ansatte påbegynder denne form for inkassovirksomhed.
 2. Stk. 2.
  Godkendelse kan ske, såfremt
  1. 1) den pågældende person er fyldt 18 år,
  2. 2) den pågældende person ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, og
  3. 3) der ikke i øvrigt er grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.