Inkassoloven § 15

  1. § 15
    Inddrevne pengebeløb skal straks indsættes på en konto i et pengeinstitut, medmindre andet er aftalt med fordringshaveren. Pengebeløb, der er indsat på en konto i et pengeinstitut, skal uden ugrundet ophold udbetales til fordringshaveren, medmindre andet er aftalt med denne.
  2. Stk. 2.
    Rente af indsatte pengebeløb tilfalder fordringshaveren, jf. dog § 20, stk. 2.