Indkomstregisterloven § 9

  1. § 9
    Skatteministeren fastsætter regler for administration af indkomstregisteret.