Indkomstregisterloven § 14

  1. § 14
    Bøder i sager, der afgøres administrativt efter § 12, opkræves af told- og skatteforvaltningen.