Indkomstregisterloven § 10

  1. § 10
    Told- og skatteforvaltningen opretter et rådgivende forum vedrørende indkomstregisteret.