Indfødsretsloven § 9

  1. § 9
    Udlændinge- og integrationsministeren eller den, han bemyndiger dertil, kan løse den, som er eller ønsker at blive fremmed statsborger, fra dennes statsborgerlige forhold til Danmark. Løsningen sker i det sidste tilfælde på betingelse af, at ansøgeren inden en vis frist bliver statsborger i et andet land.
  2. Stk. 2.
    Løsning kan ikke nægtes en person, som er fremmed statsborger, og som har sin faste bopæl i et andet land.