Hvidvaskloven § 74

  1. § 74
    Erhvervsministeren etablerer et forum med deltagelse af tilsynsmyndighederne i henhold til denne lov og Hvidvasksekretariatet. Dette forum skal koordinere myndighedernes risikovurderinger og generelle foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsministeren kan beslutte at udvide kredsen med repræsentanter for andre myndigheder.