Hvidvaskloven § 6 a

  1. § 6 a
    500-eurosedler må ikke anvendes, herunder udleveres, indleveres, veksles, bruges som betalingsmiddel eller overdrages, i Danmark.