Husdyrbrugloven § 84

 1. § 84
  Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af
  1. 1) afgørelsens adressat,
  2. 2) miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
  3. 3) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
 2. Stk. 2.
  Ministerens afgørelser kan påklages af
  1. 1) afgørelsens adressat og
  2. 2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
 3. Stk. 3.
  Styrelsen for Patientsikkerhed kan påklage afgørelser efter kapitel 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan endvidere tillægges klageret i regler, der udstedes i medfør af loven.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.