Husdyrbrugloven § 5 b

  1. § 5 b
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler med henblik på at begrænse gener i forbindelse med udbringning af organisk gødning eller bioaske.