Husdyrbrugloven § 46

  1. § 46
    Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.