Husdyrbrugloven § 45

  1. § 45
    Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsyn i visse tilfælde skal udføres af andre myndigheder.