Husdyrbrugloven § 37

  1. § 37
    Kommunalbestyrelsen kan endvidere fastsætte særlige vilkår i en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, herunder stille krav om etablering af sikkerhedsstillelse, såfremt ejeren eller den ansvarlige ledelse er omfattet af § 36.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentligt.