Hundeloven § 3 b

  1. § 3 b
    Løsgående glubske hunde må ikke uden politiets tilladelse anvendes til bevogtning af pladser.