Hjemmeværnsloven § 8

  1. § 8
    Frivillige i hjemmeværnet er militært personel og omfatter befalingsmænd og menige, der indordnes i en rækkefølge af militære grader efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.
  2. Stk. 2.
    Befalingsmænd omfatter personel af officersgruppen og sergentgruppen.