Hjemmeværnsloven § 5

  1. § 5
    Sammensætningen og organisationen af hjemmeværnet fastsættes i øvrigt af forsvarsministeren.