Hjemmeværnsloven § 3

  1. § 3
    Hjemmeværnet hører administrativt under forsvarsministeren.
  2. Stk. 2.
    Når enheder af hjemmeværnet deltager i værnenes øvelser, er de deltagende hjemmeværnsenheder operativt underlagt vedkommende værnsenhed.
  3. Stk. 3.
    Når hjemmeværnet eller dele heraf under krig eller andre ekstraordinære forhold beordres til at deltage i løsningen af forsvarsmæssige opgaver, overtager forsvarschefen kommandoen over de deltagende hjemmeværnsenheder.