Hjemmeværnsloven § 2

 1. § 2
  Hjemmeværnet består af Hjemmeværnskommandoen, hærhjemmeværnet, herunder virksomhedshjemmeværnet, marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet samt organer til støtte herfor.
 2. Stk. 2.
  Hjemmeværnsledelsen består af chefen for hjemmeværnet og den kommitterede for hjemmeværnet. Hjemmeværnsledelsen er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.
 3. Stk. 3.
  Hjemmeværnsstaben bistår hjemmeværnsledelsen med løsningen af de opgaver, der påhviler denne.
 4. Stk. 4.
  Hjemmeværnsledelsen, Marinehjemmeværnsinspektoratet, Flyverhjemmeværnsinspektoratet og hjemmeværnsstaben indgår i Hjemmeværnskommandoen.