Hjemmeværnsloven § 17

  1. § 17
    Loven træder i kraft den 1. marts 2001.
  2. Stk. 2.
    Samtidig ophæves lov nr. 231 af 26. maj 1982 om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 29. marts 1999.
  3. Stk. 3.
    Regler udstedt i medfør af lov nr. 231 af 26. maj 1982 om hjemmeværnet er fortsat gældende, indtil de ændres med hjemmel i denne lov.