Hjemmeværnsloven § 10

  1. § 10
    Forsvarsministeren fastsætter regler for
    1. 1) udbetaling af ydelser m.v. til frivillige i hjemmeværnet og
    2. 2) godtgørelse til virksomheder, institutioner m.v. til dækning af udgifter ved ansattes deltagelse som frivillige i virksomhedshjemmeværn.
  2. Stk. 2.
    Frivillige i hjemmeværnet, der forretter tjeneste under krig eller andre ekstraordinære forhold, ydes løn m.v. efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.