Hesteloven § 29

  1. § 29
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at mærkning af heste skal foretages af personer, som er uddannet hertil. Miljø- og fødevareministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen.