Hesteloven § 28

  1. § 28
    Beskæring eller anlæggelse af beslag på heste skal ske efter behov.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at beskæring eller anlæggelse af beslag kun må foretages af personer, der har den relevante faglige uddannelse hertil. Miljø- og fødevareministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen.