Hesteloven § 26

  1. § 26
    Udstyr, som anvendes som hjælpemidler på heste, skal være tilpasset den enkelte hest og må ikke påføre hesten skader eller anvendes som tvangsmidler.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af hjælpemidler og tvangsmidler.