Hesteloven § 23

  1. § 23
    Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.
  2. Stk. 2.
    Enhver, der erhvervsmæssigt holder hest, skal sørge for, at hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt. I dyrlægens tilsyn skal indgå en vurdering af, om hesteholdet er i overensstemmelse med reglerne i denne lov.