Hesteloven § 2

 1. § 2
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.
  2. 2) Stangmål: Afstanden fra jorden og til det højeste punkt på hestens manke.
  3. 3) Gruppeopstaldning: Opstaldning af flere heste uden adskillelse i samme rum.
  4. 4) Folingsboks: Særligt indrettet boks, hvor folingen finder sted.
  5. 5) Spiltov: Opstaldning i bås, hvor hesten står opbundet, oftest op mod en væg.
  6. 6) Fold: En udendørs indhegning.
  7. 7) Strukturfoder: Hø, halm (hvede, byg, havre, frøgræs), langt græs, ensilage og wrap.