Hesteloven § 15

  1. § 15
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om staldens indretning.