Hesteloven § 1

  1. § 1
    Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.
  2. Stk. 2.
    Loven finder ikke anvendelse på heste, som anvendes i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet.
  3. Stk. 3.
    Miljø- og fødevareministeren kan i særlige tilfælde helt eller delvis undtage visse hestehold fra loven.