Helligdagsloven

 1. § 1
  Der må ikke på folkekirkens helligdage foretages noget, hvorved gudstjenesten forstyrres.
 1. § 2
  (Ophævet)
 1. § 3
  Overtrædelse af loven straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
 1. § 4
  Lov nr. 85 af 7. april 1936 om den offentlige fred på folkekirkens helligdage samt grundlovsdagen ophæves.
 1. § 5
  Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for øerne med de afvigelser, som øernes særlige forhold tilsiger.