Hegnsloven § 9

  1. § 9
    Fælleshegn skal rejses således, at skellinjen falder midt i hegnet.