Hegnsloven § 38

 1. § 38
  Under forhandlingerne skal formanden vejlede parterne og søge forlig tilvejebragt imellem dem.
 2. Stk. 2.
  Opnås forlig, indføres dette i hegnsynets protokol og underskrives af parterne.
 3. Stk. 3.
  Forlig, indgåede for hegnsynet, har samme gyldighed og kraft som en kendelse.
 4. Stk. 4.
  Forlig, der indgås uden hegnsynets medvirken, kan, når de indeholder oplysning om de i § 41 nævnte forhold og ikke tilsidesætter en af offentlige hensyn given forskrift, forlanges tilført hegnsynets protokol ved formandens foranstaltning og får da samme gyldighed og kraft som forlig indgåede for hegnsynet.