Hegnsloven § 35

  1. § 35
    Hegnsynets forretninger ledes af formanden og foretages af denne i forening med de to andre synsmænd.
  2. Stk. 2.
    Ligger hegnet i skellet mellem to hegnsynsdistrikter, udføres forretningen af begge formænd i forening med en ved lodtrækning blandt de øvrige synsmænd udpeget synsmand. Den formand, der har modtaget begæringen om forretningens foretagelse, fungerer som formand under denne.