Hegnsloven § 17

  1. § 17
    Når et fælleshegn sløjfes, har parterne ret til hegnsmaterialet eller det ved salg heraf indkomne beløb i samme forhold, som de i sin tid har bidraget til hegnets rejsning.
  2. Stk. 2.
    Kan dette ikke længere oplyses, deles materialet eller salgssummen lige mellem parterne.