Hegnsloven § 16

  1. § 16
    Udgiften ved ombytning, ændring eller sløjfning af egne hegn påhviler hegnets ejer.
  2. Stk. 2.
    Er hegnet lovligt opført inden nærværende lovs ikrafttræden og i god stand, må dog den, der forlanger hegnet ombyttet eller ændret, selv afholde udgiften herved.
  3. Stk. 3.
    Medfører rejsning af fælleshegn i henhold til § 13, stk. 3, sløjfning eller ændring af egne hegn, må den, der kræver fælleshegn rejst, selv afholde udgiften ved sløjfningen eller ændringen. Det ved sløjfningen fremkomne materiale tilhører hegnets ejer.