Havstrategiloven § 25

  1. § 25
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.